Avtalsvillkor fr.o.m. 2023 - 2024

Avtalsvillkor gällande hemstädningar

 Hållbergs Clean & Catering AB

Avtalstid

  • Avtalstid vid löppande städning Hållbergs Clean & Catering AB kommer att utföra städtjänster utan bindningstid. Beställaren är inte bunden på något vis.

Betalningsvilkor

Betalningsker senast inom 30 dagar från faktura datum vid hemstädning och 10 dagar vid flyttstädning eller en gång tjänst. Vid betalning efter förfallodagen utgår en dröjsmålsränta med 10 %. För pappersfaktura tillkommer en avgift på 29 kr. Faktura via mail ingen avgift.


Arbetsledning

  • Arbetet leds och kontrolleras av Hållbergs Clean & Catering AB kontaktperson Sari Hållberg mobil 070-317 18 23

Checklista

  • Städarna följer vår checklista vid städning, för att vi ska kunna säkerställa kvaliten på den utförda städningen.


Ansvarsförsäkring

  • Hållbergs Clean & Catering AB är ansvarsförsäkrad hos Dina Försäkringar. Vår personal är försäkrad till, från och under arbetet.


Nöjd kund garanti

  • Vi har garanti som gäller 24 timmar efter utförd städning vid hemstädning och 48 timmar vid flyttstädning. OBS! När det gäller flyttstädningar så vill vi gärna vara med på besikningen. Hör av er till kontaktpersonen om du inte är nöjd.


Avbokning av hemstädning te x vid sjukdom eller annan orsak.

  • För senare avbokning än 24 timmar innan städningen, utgår en avgift på 300 kronor.  Observera att denna avgift ej är avdragsgill. Vi ersätter städaren för förlorad arbetstid. Avbokning görs via sms eller telefonsamtal till Sari Hållberg 070-3171823

Varför debiterar Ni vid avbokning med kort varsel?

  • Vi har kollektivavtal och är skyldiga att betala ut lön för våra medarbetare för den tid som de är inplanerade. Det innebär att vi behöver debitera er för inplanerad tid, vid en sen avbokning.

Om din ordinarie städare är ledig.

  • Vi strävar efter att du har samma städare varje gång.Om din ordinarie städare är sjuk eller ledig skickar vi ut en vikarie i möjligaste mån. Vi informerar dig innan, oftast via sms.

Röda dagar och klämdagar

  • Vi jobbar inte röda dagar och klämdagar. Vi ber dig att du kontaktar oss i så fall, så att vi kan hitta en bra lösning för dig

Senaste kommentaren

20.08 | 08:17

Hej!
Gå in på Boka.se sök på Sari’s Zonterapi.
Med vänliga hälsningar Sari Hållberg

19.08 | 16:06

Hej, hur man boka zonterapi

Dela den här sidan