Hushållsnära tjänster med Rut-avdrag

Nya regler för rot- och rutavdrag 2017

Från och med den 1 januari 2017 gäller nya regler för rot- och rutavdrag. Det beslutades av riksdagen i samband med beslutet om budgeten för 2017.

För att du ska kunna ta del av rutavdraget behöver du uppfylla en del villkor och lämna korrekta uppgifter till utföraren som du har anlitat.

Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år. Rutavdraget får dock bara uppgå till 25 000 kronor för den som inte är 65 år vid 2017 års ingång. Det är din inkomst och hur många andra avdrag du gör som styr hur mycket just du kan få i rot- och rutavdrag. Du som köpare ansvarar för att alla villkor för rot- och rutavdraget är uppfyllda.

Viktigt att komma ihåg! Den som använt rot och rut måste betala för det innan årskiftet för att ha rätt till avdraget.

Rutarbete ger rätt till 50 % skattereduktion förutsatt att det är sådant arbete som tillhör hushållsarbetets kärnområde om det utförs i en bostad som du bor i eller använder som fritidsbostad eller som dina föräldrar bor i eller använder som fritidsbostad. Även barnpassning, omsorgstjänster och enklare trädgårdsarbete så som gräsklippning och snöskottning kan ge rätt till skattereduktion. 

Byggstädning ger rätt till skattereduktion.

Dödsbo Ett dödsbo kan endast få skattereduktion för arbeten som utförts före dödsfallet. Flyttstädning i samband med avveckling av dödsboet ger dock inte rätt till skattereduktion. 

Föräldrar hushålls Rot- och rutarbeten som utförs i förälders hushåll ger rätt till skattereduktion. 

Personlig omsorg Rutavdrag medges för arbete med omsorg och tillsyn av en person i, eller i nära anslutning till, bostaden eller vid promenader, bankbesök, besök vid vårdcentral eller liknande ärenden. 

Skattereduktion medges för hjälp med 

  • skötsel av den personliga hygienen, på- och avklädning, enklare matlagning och liknande personliga bestyr. 
  • att betala räkningar, handla mat tillsammans med personen och högläsning. 

Gardiner
Uppsättning, nedtagning och tvättning av gardiner ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet är utfört i bostaden. 

Gräsmatta
Klippning av gräsmatta ger rätt till skattereduktion. 

Snöskottning
Snöskottning som sker i nära anslutning till bostaden ger rätt till skattereduktion.

Tvätt
Tvätt av textilier som utförs i bostaden eller i gemensam tvättstuga ger rätt till skattereduktion.

Checklista rut

Det här bör du tänka på när du ska köpa ruttjänster.

Krav på dig som köpare

  • Du måste ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång
  • Du är bosatt i Sverige eller betalar skatt i Sverige för minst 90 procent av din totala inkomst
  • Du måste ha betalat för arbetet före årsskiftet för att avdraget ska komma med i din deklaration året efter
  • Du ska ha rutavdrag kvar att utnyttja.
  • Du måste betala tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för rutarbete.
  • Ett dödsbo kan få rutavdrag men enbart för arbete som är utfört före dödsfallet.